Hordaland legeforening

Lokalforening

2020

Følger av Koronaviruset - Arrangementer i legeforeningens regi avlyses eller utsettes

Legeforeningen sentralt avlyser eller utsetter kurs og møter i utlandet, samt større arrangement for å hindre spredning av korona-smitte.
Du finner mer detaljer om Koronaviruset på Legeforeningens nettsider; www.legeforeningen.no. 

10. mars 2020
Illustrasjon på koronaviruset
Foto: Colorbox.com

Les mer om Koronaviruset her: Legeforeningen.no
Legeforeningen sentralt har besluttet å avlyse eller utsette egne kurs og arrangementer i utlandet. I tillegg utsettes eller avlyses arrangementer i Norge med flere enn 50 deltakere. Dette vil gjelde vårens arrangementer.

Vi råder derfor de ulike foreningsleddene å vurdere sine arrangementer denne våren. Alternativt bør det vurderes om møtet kan gjennomføres på andre måter.  

Vi anbefaler dere å ta hensyn til følgende når dere vurderer om arrangementet skal gjennomføres: 

Hvor mange deltakere skal dere ha på arrangementet?
Hvor lenge varer arrangementet?
Hvor holdes arrangementet? Skal dere være i Norge eller i utlandet?
Hvor viktig er arrangementet?
Er det mulig å utsette arrangementet?
Hvilke ordinære arbeidsoppgaver har deltakerne, og hvilke funksjoner trekkes de ut av?
Kan møtet gjennomføres på annet vis, for eksempel digitalt?
Dersom man avlyser eller utsetter arrangementet, er det hver enkelt arrangør sitt ansvar å følge opp dette.

Dette innebærer kontakt med avtaleparter, og orientering av påmeldte og foredragsholdere. 

Vi har forståelse for de ulemper dette medfører. Særlig vil det oppstå spørsmål knyttet til foreningenes og de påmeldtes økonomiske tap. Vi oppfordrer derfor dere til å eventuelt avlyse eller utsette i god tid og sørge for å overholde avtalte frister. Videre bør dere oppfordre de påmeldte til å ta kontakt med sine respektive forsikringsselskaper og/eller arbeidsgivere. 

Legeforeningen jobber nå aktivt med å se på mulighetene for å begrense tapene, i den grad dette er mulig. 

Følg oss på www.Legeforeningen.no for løpende oppdateringer. Kontakt oss på legeforeningen@legeforeningen.no, ved behov. 

På vegne av generalsekretær
Geir Riise

Fagsjef for kommunikasjon
Samfunnspolitisk avdeling