Grunnkurs D 28.-31.10.2024 i Bergen

Hordaland legeforening arrangerer Grunnkurs D i Bergen, 28.-31.10.2024.


Bergen by

Læringsmål: Ha kjennskap til allmennmedisinsk forskning, fra ide' til prosjekt til klinisk praksis. Selvstendig kunne tilegne seg evidensbasert kunnskap og fortolke den kritisk i relasjon til den allmennmedisinske hverdagen, og kunne benytte kunnskapen i faglige beslutninger og i veiledning av pasienter og kolleger. Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsverktøy. Reflektere over egen praksis og hvordan fortløpende kvalitetsarbeid kan gjennomføres. 

Godkjenning Allmennmedisin:
Kurset er obligatorisk for spesialistutdanningen i allmennmedisin og kan gis følgende godkjenning:
Grunnkurset godkjennes med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D til videreutdanningen. Kurset kan også godkjennes med 30 valgfrie poeng til etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-020, 021, 041, 059, 077 og 083.

Kursleder:Ingrid Hjulstad Johansen
Kurskomite: Ingrid Hjulstad Johansen, Steinar Hunskår, Knut Erik Emberland og Elisabeth Strømme

Ved overtegning vil søkere som er kommet lengst i spesialistutdanningen prioriteres.

Tid: 28.-31.10.2024
Sted: Scandic Ørnen i Bergen
Pris: kursavgift 4 dager kr 7.600,- + dagpakke 4 dager kr 
Antall deltakere: ca 55 stk
Overnatting: Deltakere må bestille og betale overnatting selv.
Mer info kommer her om spesialpris på hotellet.

Se ellers retningslinjer for kurspåmelding og avbestillingsregler her.

Påmeldingsfrist: 15.09.2024. Påmeldingsskjema under her

Påmelding grunnkurs

Avkrysningsliste