Husstyret

Huset eies av Hordaland legeforening, lokalforening av Den norske legeforening. Hordaland legeforening har delegert ansvar for drift og vedlikehold av huset til Husstyret. Dette består av medlemmer fra Hordaland legeforening og det medisinske selskap. 

Bjørn Erik Rosenberg (leder)

Christian Busch (kasserer)

Bjarte Askeland (Det medisinske selskap - leder)