Legenes Hus i Bergen

Lorentz Nikolaisen var finansmann og en av Bergens fremtredene borgere. I 1840, i en alder av 28 år bygget han et hus på tomten der Legenes Hus nå ligger. Hans kone Sophie ga navnet til eiendommen, Sophielund. Hordaland legeforening kjøpte huset i 1993 sammen med en stiftelse opprettet av Det medisinske Selskap. Huset eies og drives i dag av Hordaland legeforening.
Legenes hus, detaljer og uteområde

Husets historie

Lorentz Nikolaisen var finansmann og en av Bergens fremtredene borgere. I 1840, i en alder av 28 år bygget han et hus på tomten der Legenes Hus nå ligger. Hans kone Sophie ga navnet til eiendommen. Her etablerte Lorentz Nikolaisen seg med sitt hus. Dette ble betraktet som et godt stykke ute på landet...

Legenes Hus på Kalfaret, Historien:

Lorentz Nikolaisen var finansmann og en av Bergens fremtredene borgere. I 1840, i en alder av 28 år bygget han et hus på tomten der Legenes Hus nå ligger. Hans kone Sophie ga navnet til eiendommen. Her etablerte Lorentz Nikolaisen seg med sitt hus. Dette ble betraktet som et godt stykke ute på landet, men det begynte å bli mer og mer vanlig på den tid å bygge ut hus i dette området. Stallen fra denne tida står fortsatt på eiendommen og er rehabilitert til kontorer for skipsreder Bjørn Wigand, som nedstammer fra F.G. Gade. I 1855 kjøpte Fredrik Schumann eiendommen. Han eide også Vingård jernstøperi, og satt nå med huset fram til 1868. Da overtok Fredrik G.Gade eiendommen. Det første han gjorde var å rive ned det gamle huset og flytte det til Møhlenpris. Hans nærmeste vennekrets, først og fremst kjøpmannen Chr. Sundt og båtbygger Ananias Dekke, etablerte seg også i området. De hadde en felles interesse og det var botanikk til skog og hage. Disse vennene anla et sammenhengende hageanlegg som var på størrelse med Nygårdsparken. Eiendommen til Gade strakte seg helt ned til Store Lungegårdsvann. Året etter kjøpet av "Sophienlund" bygget konsul Gade nytt hus i klassisk sveitserstil, rikt dekorert, både utvendig og innvendig. I oktober 1869 flyttet familien fra Strandgaten og opp til Kalfaret. Siden ble det anlagt et stort vakkert hageanlegg i flere terrasser, bugnende av blomster og prydvekster. Veksthus, stall og lysthus hørte også til.

Eldre bilde legenes hus Bergen
Prosektor F.G.Gade jr. var 14 år gammel da de flyttet inn i huset. Her bodde han inntil han reiste ut for å studere. En yngre bror av F.G.Gade, Herman Gade (1870-1953) har også satt spor etter seg i norsk medisin. Han tok medisinsk embetseksamen i Kristiania i 1895. Etter en del studiereiser i utlandet slo han seg ned som lege i Bergen i 1897. Fra 1898 var han fast ansatt lege på Hagevik Kysthospital for skrofuløse barn, det vil si barn med kjerteltuberkolose på halsen. Gade bygget opp en betydelig virksomhet på Kysthospitalet, både med tuberkolosebehandling av barn og forskjellige former for treningsbehandling og han stod for flere utvidelser av hospitalet. De startet svært tidlig med røntgendiagnostikk i tillegg til at han var en foregangsmann i treningsbehandling ved bein- og leddtuberkolose.

To av sønnene til Herman ble også leger, Herman Gerhard jr. og Harald. Herman var professor i kirurgi på Haukeland Sykehus (1901-1972), mens den yngre broren Harald Fredrik (1904-1976) arbeidet som leg i Os.

En av døtrene til konsul Gade, Inga (1868-1958) giftet seg med konsul Christian Magnus Kjær (1865-1935). Han var tysk og senere dansk konsul i Bergen i tillegg til at han drev som direktør blant annet i Vesta Hygea. Christian Kjær kjøpte eiendommen i 1906 og umiddelbart etterpå engasjerte han den kjente bergenske arkitekten Schak Bull. Nå rev de ned alle de små rommene i huset og skapte store saler inspirert av utviklingen i det store utland. Mye av innredningen ble gjort på stedet av håndverkere som blandt annet kom fra Danmark. I likhet med sine forgjengere hadde konsul Kjær interresse for botanikk og bygget opp et stort drivhus der det blant annet ble dyrket vindruer. Dette veksthuset er nå revet.

Om våren og særlig om sommeren var parkanlegget vakkert og fullt av prydvekster og blomster. Det finnes et filmopptak fra ca. 1930 da yngste bror i barneflokken etter konsulen, Harald kom hjem fra Amerika der han bodde og arbeidet. På dette opptaket vandrer de tre søskene Herman, Inga og Harald rundt i den vakre hagen, og senere ser vi dem benke seg foran et bugnende bergensk middagsbord.

Eldre foto legenes hus

Datteren til ekteparet kjær, August Ingeborg (1908-1987), ble gift med skipsreder Rolf Wigand (1907-1967) og de bodde i huset inntil 1958 da det ble kjøpt av Ingeniørforeningen NIF. I denne perioden ble det skilt ut tomter på eiendommens vest og østside. Rolf Wigands rederi holder nå til i den nærmere 200 år gamle stallbygningen som er pietetsfullt renovert og huser kontorlokaler. Ingeniørforeningen satt som eiere inntil 1983. Da kjøpte Alf Gundersens reklamebyrå huset og rehabiliterte det fra kjeller til loft, i tillegg til at det ble bygget ut med et auditorium og selskapslokaler i kjelleretasjen.
Første etasje ble restaurert i samarbeid med riksantikvaren. Det var derfor et velholdt og prydelig hus som Hordaland legeforening kunne overta i november 1993 da det ble gitt klarsignal for kjøpet. Legenes Hus i Kalfaret vil derfor kunne ivareta ånden og atmosfæren etter Bergens kjøpmannstand og representanter av Gadefamilien som har ærerik tradisjoner innen norsk medisin. Villaen ligger også i et strøk med mye verneverdig bebyggelse fra den perioden da Kalfaret ble utbygget i på slutten av 1800 tallet.