Støttekolleger

Hordaland

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.

Stein Nilsen
Leder
Arbeidssted: NAV Vestland, Bergen
Privat mobil: 934 99 553
Privat epost: nilsen.stein@gmail.com

Kristian Jansen
Medlem
Arbeidssted: Bergen kommune
Privat mobil: 945 01 822
Privat epost: jansen.kristian@gmail.com

Jelena Vlku-Danjec
Medlem
Arbeidssted: Sletten Allmennpraksis, Bergen
Privat mobil: 967 36 936
Privat epost: jdanjec@yahoo.com

Elisabeth Tangen Haug
Medlem
Arbeidssted: Kronstad DPS, Bergen
Privat mobil: 996 03 503
Privat epost: elisabeth.tangen.haug@helse-bergen.no

Lars Onsrud
Medlem
Arbeidssted: Kronstad DPS
Privat mobil: 917 28 580 
Privat epost: l.onsrud@online.no