Tillitsvalgt

Informasjon om og for tillitsvalgte i yrkesforeningene i Hordaland/Helse Bergen.

Allmennlegeforeningen (AF):
Synnøve Natland Lillebø

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS):
Rune Bjørneklett

Norsk arbeidsmedinsk forening (NAMF):
Katrine Furnes Havre

Norsk overlegeforening (OF) i Helse Bergen:
Bjørn Husebø

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA):
Glenn Opland

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL):
Christopher Riley

Yngre legers forening (YLF) i Helse Bergen:
Carolin Spachholz

Norsk Medisinstudentforening (NMF), Hordaland:
Anna Emken

Er du tillitsvalgt i lokalforening eller yrkesforening?
Ønsker du å ta på deg et verv som tillitsvalgt?
Her kan du lese mer informasjon om den rollen: TILLITSVALGT 

Retningslinjer for tillitsvalgte som omhandler varsling om trakkasering ble vedtatt av Sentralstyret i Legeforeningen 14.01.2020.

Les hele vedtaket her: Retningslinjer for trakassering 

Mer informasjon på Legeforeningen.no