Tillitsvalgt

Informasjon om og for tillitsvalgte i yrkesforeningene i Hordaland/Helse Bergen.

OBS! @ er byttet ut med (at) grunnet spamfare!

Allmennlegeforeningen (AF)
Inger Uglenes
Epost:

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) i Helse Bergen: Rune Bjørneklett
Epost:

Norsk arbeidsmedinsk forening (NAMF):
Katrine Furnes Havre
Epost:

Norsk overlegeforening (OF) i Helse Bergen:
Bjørn Husebø
Epost:

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA):
Glenn Opland
Epost:

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL):
Christopher Riley
Epost:

Yngre legers forening (YLF) i Helse Bergen:
(Navn)
Epost:

Norsk Medisinstudentforening (NMF), Hordaland:
Anna Emken
Epost:

Er du tillitsvalgt i lokalforening eller yrkesforening?
Ønsker du å ta på deg et verv som tillitsvalgt?
Her kan du lese mer informasjon om den rollen: TILLITSVALGT 

Retningslinjer for tillitsvalgte som omhandler varsling om trakkasering ble vedtatt av Sentralstyret i Legeforeningen 14.01.2020.

Les hele vedtaket her: Retningslinjer for trakassering 

Mer informasjon på Legeforeningen.no