Vikarservice for leger

Trenger ditt legekontor vikar snarest? Eller kan du som lege ta et vikariat "på sparket"? Vikarservice er Hordaland legeforening sin "oppslagstavle" for ledige vikariat, både omgående og litt frem i tid.

Via denne siden kan både legekontor og leger knytte kontakt vedrørende ledige vikariat på en lettvint og effektiv måte. Dette gjelder for medlemmer av Den norske legeforening.

Vi må likevel presisere at kravet i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, § 1 nr 1 om at alle fastleger under spesialisering skal ha gjennomført norsk turnustjeneste eller ha oppnådd alle læringsmål i LIS 1, gjelder også for leger som skal vikariere i fastlegehjemmel, uavhengig av lengden på vikariatet. Alle vikarer må altså ha gjennomført sykehus- og distriktsturnus.

Vi publiserer - du oppretter kontakten selv!

På denne siden legger vi ut ledige vikariat (informasjon fra legekontor om ledige vikariat) og ønskede vikariat (informasjon om leger ledig for vikariat). 

Send aktuell informasjon til: post@hordaland-legeforening.no Vi publiserer dette her på vår hjemmeside fortløpende og du oppretter selv kontakt.