Hordaland legeforening

Lokalforening

Vikarservice for leger

Ledig vikariat

Informasjon om ledige vikariat

Kontakt legekontor/lege:  

  1. Loddefjord Legesenter som befinner seg på Vestkanten i Bergen har behov for vikar fra 10.01.21 - 24.04.21. Loddefjord Legesenter er et veldrevet kontor med moderne utstyr hvor det er totalt 4 leger. Nåværende listelengde er er på cirka 1350, med 4,5 kurative dager i uken.
    Vi benytter Infodoc Plenario journalsystem. Søker må ha fullført norsk turnustjeneste.
    Kontakt: Søknad og CV kan sendes til: shashman@gmail.com. Ved spørsmål ring: 413 26 641