Hordaland legeforening

Lokalforening

Vikarservice for leger

Ledig vikariat

Informasjon om ledige vikariat
11. oktober 2019

Kontakt legekontor/lege:  

 1. Biskopshavn legesenter har ledig fastlege vikariat fra medio august i Bergen. Oppstart kan være fleksibel med hensyn på dato. 50% kan være aktuelt for en periode. Liste størrelse 1150 pasienter med mulighet for Ø-hjelp fra mine kollegaer. Fire kurative dager + 1 kontordag. God beliggenhet ved NHH i etablert boligområde, gode offentlig transport og egen parkeringsplass. Listepopulasjon blandet av lokale beboere og studenter. Mulighet for å parkere ved senteret. Det er veldrevet 3 legepraksis. Velutstyrt kontor med 24-timers blodtrykksmåler, EKG og spirometri. Egen kirurgi/sårstue og gynrom. Hyggelige, hjelpsomme kollegaer og 1 erfarne helsesekretær og 1 sykepleier. Journalsystem Infodoc, og Confrere video.

  Krav: autorisasjon, samt inneha refusjonsrett med Helfo, kunne jobbe selvstendig og erfaring fra allmennmedisin er en fordel.

  Kontakt: Ved spm kontakt mob. 920 11 211.
  Send gjerne en sms og du blir kontaktet. CV med kortfattet søknad, og referanser sendes: leni.johannnessen@gmail.com

 2. Ravneberghaugen er en privat stiftelse som ligger på Hagavik i Bjørnafjorden kommune. Ravneberghaugen har inngått avtale med Helse Vest på tverrfaglig spesialisert rehabilitering av 34 pasienter innenfor gruppene: muskel-skjelett, skader, kreft og hjertesykdom fase 1.I tillegg gir vi et dagrehabiliteringstilbud til 8 pasienter med muskel- skjelettlidelser og skader. 

  Ravneberghaugen søker etter en engasjert, initiativrik og faglig dyktig lege/ legespesialist til et 40 % vikariat. Søker må fortrinnsvis ha en relevant spesialistkompetanse og med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet eller med aktuelle diagnosegrupper.
  God evne til kommunikasjon og samhandling, interesse for tverrfaglig samarbeid og fagutvikling vektlegges som viktige egenskaper for søkere til stillingen.

  Arbeidet vil bestå i klinisk oppfølging av pasienter og pasientveiledning i tillegg til medisinskfaglig veiledning og samarbeid innad i det tverrfaglige teamet. Stillingen innbefatter også et medisinskfaglig ansvar i virksomheten, men uten vakt i helger eller på kveld.
  Vi har et kompetent fagteam bestående av legespesialist, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykolog og klinisk ernæringsfysiolog.

  Kontakt: Interesserte kan få nærmere informasjon om stillingen og virksomheten ved å henvende seg til daglig leder Ranveig Klingsheim: 56570404 / mob: 958 46 365. Se også vår nettside: www.ravneberghaugen.no. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. 
  Søknad med CV sendes til Ravneberghaugen enten pr mail til: stillinger@ravneberghaugen.no eller pr post. Søknadsfrist 24.6.2020

 3. Ravneberghaugen er en privat stiftelse som ligger på Hagavik i Bjørnafjorden kommune. Ravneberghaugen har inngått avtale med Helse Vest på tverrfaglig spesialisert rehabilitering av 34 pasienter innenfor gruppene: muskel-skjelett, skader, kreft og hjertesykdom fase 1.
  Ravneberghaugen søker etter en engasjert, initiativrik og faglig dyktig vikarlege med relevant kompetanse og med interesse og eventuell erfaring fra rehabiliteringsfeltet eller med aktuelle diagnosegrupper. Ravneberghaugen har 1 legespesialist på fulltid og vi trenger en vikar i vedkommendes fravær.  I første omgang gjelder dette ferievikar i uke 29 til uke 31.Arbeidet vil bestå i klinisk oppfølging av pasienter og pasientveiledning i tillegg til medisinskfaglig veiledning og samarbeid innad i det tverrfaglige teamet.
  Kontakt: Interesserte kan få nærmere informasjon om vikariatet og virksomheten ved å henvende seg til daglig leder Ranveig Klingsheim: tlf. 56 57 04 04, mob. 958 46 365. Se også vår nettside: www.ravneberghaugen.no