Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Klinisk psykofarmakologi – for bruk i klinisk praksis

Møre og Romsdal legeforening arrangerer kurs i klinisk psykofarmakologi 2. september 2016 på Scandic Parken i Ålesund.
16. juni 2016
COLOURBOX7149054
Foto: Colourbox
Tid: Fredag 2. september 2016 kl. 08:15–15:00
Sted: Scandic Parken, Ålesund
Godkjenning: Kurset er godkjent med 7 timer valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen i spesialitetene allmennmedisin, psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri
Pris:
  • Kursavgift: 2300 kroner
  • Obligatorisk dagpakke: 590 kroner

Foredragsholdere:

  • Ketil Arne Espnes, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi
  • Roar Dyrkorn, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi

Program

08:15–08:30 Introduksjon
Hva er klinisk farmakologi? Hva er psykofarmakologi?
Hvilken betydning bør denne kunnskapen ha i klinisk praksis?
Ketil Arne Espnes og Roar Dyrkorn
08:30–09:15 Enkel farmakokinetikk – for økt forståelse for legemidlers skjebne
Om halveringstid, biotilgjengelighet, proteinbinding mm.
Med eksempler fra en klinikers hverdag
Roar Dyrkorn
09:15–09:45 Enkel farmakogenetikk – betydning i klinisk praksis, gentesting?
Levermetabolisme – noen punkter til hverdags bruk
Hverdagslige eksempler med hovedvekt på CYP-systemet
Ketil Arne Espnes 
09:45–10:00 Pause
10:00–10:45 Enkel farmakodynamikk – for økt forståelse for legemiddeleffekter
Om reseptorer, toleranse og andre begreper
Basert på dagligdagse problemstillinger for klinikere
Ketil Arne Espnes 
10:45–11:15 Psykofarmaka og førerkort
Hvordan blir helsekravene i den nye førerkortforskriften
Roar Dyrkorn 
11:15–12:15 Lunsj
12:15–13:00 Virkninger (og bivirkninger) av psykofarmaka
Hva skal bestemme valg av legemiddel?
Diagnose, virkningsmekanisme, komorbiditet, alder, kjønn, eller ...
Ketil Arne Espnes 
13:00–13:15 Om noen nyere psykofarmaka
Vortioksetin (Brintellix), lurasidon (Latuda) o.a.?
Hvor hører de hjemme i det eksisterende landskapet?
Roar Dyrkorn 
13:15–13:30 Pause
13:30–14:00 Psykofarmaka og unge. Hva med ADHD-medisiner?
Spesiell sårbarhet for antidepressiva, hvor lenge?
Ketil Arne Espnes 
14:00–14:30 Klinisk viktige interaksjoner som involverer psykofarmaka
Ketil Arne Espnes 
14:30–14:45 Serumkonsentrasjonsmålinger (TDM)
Bruk av TDM i praksis, klinisk nytteverdi?
Hva er riktig bruk?
Roar Dyrkorn
14:45–15:00 Oppklarende spørsmål
Oppsummering 

Påmelding

Kurset arrangeres i forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte. Dagen etterpå arrangeres også kurs i normaltariffen, regnskap og skatt. Deltakelse på begge kursene tilbyr vi til prisen av et to-dagers kurs.

Les mer: Årsmøte og kurs 2016