Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Kurs i normaltariffen, regnskap og skatt

Møre og Romsdal legeforening arrangerer kurs i normaltariffen, regnskap og skatt 1. september 2016 på Scandic Parken i Ålesund.
16. juni 2016
COLOURBOX2739043
Foto: Colourbox
Tid: Torsdag 1. september 2016 kl. 08:45–16:45
Sted: Scandic Parken, Ålesund
Godkjenning: Kurset er godkjent med 9 timer valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin
Pris:
 • Kursavgift: 2300 kroner
 • Obligatorisk dagpakke: 590 kroner

Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling. Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende – hvordan unngå feil i følge skattekontoret og bokføringsloven. Praksisdrift og internavtaler. Det vil være integrerte kasuistikker under hvert tema. Det blir utdelt kurshefte på ca. 70 sider.

Foredragsholdere:

 • Bjarne Storset, fastlege Tingvoll og leder i Møre og Romsdal legeforening
 • Helge Strømskag, regnskapskonsulent med 1300 leger i porteføljen

Bjarne og Helge har arrangert dette kurset flere ganger og har fått svært gode tilbakemeldinger.

Program

Tid Tema
08:45–09:00 Registrering med kaffe
09:00–09:30

Normaltariffen

 • Bakgrunn
 • Prinsipper
 • Takstforståelse
09:30–09:45
 • Kontakt-takster og avgrensing mellom disse
 • Sykebesøk
 • Kveld/natt
09:45–10:10
 • Takst ved legemiddelgjennomgang
 • Tolk
 • Møter mm.
10:10–10:20 Pause
10:20–11:15 Prosedyretakster
11:15–11:25 Pause
11:25–11:50
 • Diabetes
 • 612a/b
 • Kroniske alvorlige sykdommer mm.
 • Ustyrstakstene, forbrukstakster
11:50–12:20
 • Laboratorietakster
 • EKT
 • Spirometri
 • HELFO-takster
12:20–13:00
 • Forsikringsattester
 • Bruk av salærtaksten
13:00–13:40 Lunsj
13:40–14:10 Vanligste feil i takstbruk
14:10–14:50 Råd og veiledning om man får kontroll
14:50–15:00 Pause
15:00–15:45 Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk om regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag
Helge Strømskag, regnskapsfører Legeregnskap AS, Kristiansund
15:45–16:30
 • Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring
 • Goodwill
 • Kommunale avtaler
 • Fordeling av kostnader
Helge Strømskag
16:30–16:50 Evaluering og oppsummering

Påmelding

Kurset arrangeres i forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte. Dagen etterpå arrangeres også kurs i klinisk psykofarmakologi. Deltakelse på begge kursene tilbyr vi til prisen av et to-dagers kurs.

Les mer: Årsmøte og kurs 2016