Velkommen til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening

Det innkalles herved til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening.
TID/STED: Fredag 6. september kl. 16.30 på Scandic Parken i Ålesund
Etter årsmøte inviterer vi til festmiddag for alle påmeldte.
COLOURBOX2787702

Vi har også et årsmøtekurs samme dag: Supervisjon i LIS-utdanning. Mer info om kurset og påmelding til dette finner du her. 

Agenda for årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar
3. Val av referent og to personar til å skrive under protokollen
4. Årsmedling 2018-2019 frå styret
5. Årsmelding 2018-2019 frå kurskomitéen
6. Rekneskap for 2018
7. Budsjett for 2020
8. Val av leiar
9. Val av styremedlemmar og varamedlemmar
10. Val av varamedlem i Landsstyret
11. Stadfesting av årsmøtevalte yrkesforeningsmedlemmar
12. Val av kurskomitémedlemmar
13. Val av revisor
14. Eventuelt
15. Helsepolitisk debatt med Nils Kristian Klev, ny leder i Allmennlegeforeningen

Årsmøtepapirer finner du som vedlegg på denne siden.
Dersom det er saker til eventuelt må de sendes til bente.gronnesby@st-legeforening.no innen den 6. august 2019.

Vel møtt!