Oppland legeforening

Lokalforening

Lokalforeningen for Oppland

Oppland legeforening er en lokalforening under Den norske legeforeningen. Foreningen har særlig som oppgave å sikre medlemmene gode arbeidsvilkår, gode sosiale forhold samt sikre fylkets befolkning et helsetilbud av god kvalitet. På denne siden vil det annonseres kurs, konferanser og annen relevant informasjon for deg som lege i Oppland.

Beitostølen i Oppland. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com

Aktuelt

Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - blå logo
Kollegastøtte
Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

I en periode med påkjenninger er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser, og Trasoppklinikken gir hjelp til leger med rusproblem.