Oslo legeforening

Lokalforening

2020

Legeforeningen tilbyr kollegial bistand

I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold.
19. mars 2020
Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - grønn logo