2020

Legeforeningen tilbyr kollegial bistand

I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold.
Foto: Legeforeningen
Illustrasjonsfoto: Legeforeningen

Legeforeningen har et korps av erfarne leger som er støttekolleger. Deres rolle er å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning.

Også en del av støttekollegene er under stor belastning nå. På listen under finner du de som har mulighet for kontakt også i denne perioden. Det kan være hensiktsmessig å sende en SMS eller e-post først, for så å avtale en telefonsamtale. Det tas sikte på at samtalen har varighet innenfor 30 min til én time.

Støttekollegene bevarer full diskresjon om det de blir betrodd. Det er viktig å være oppmerksom på at støttekollegene ikke yter legetjenester, det vil si fører ikke journal, skriver ikke sykmeldinger, forskriver ikke medikamenter eller liknende. 

Ressurssenteret Villa Sana

Villa Sana stiller også personell tilgjengelig for samtaler. Les mer om Villa Sana her.

Kontakt etableres ved å sende epost til villasana@modum-bad.no
Telefon: 32 74 98 83.

Støttekolleger som kan kontaktes:

 

Bilde som viser en oversikt over Støttekollegaer i Legeforeningen.