Sogn og Fjordane legeforening

Lokalforening

Om oss

Støttekollegaordningen

I en periode med påkjenninger - være seg privat eller profesjonelt - er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning.
14. november 2019
Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - lilla logo