Sør-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Konferanse om medisinsk overaktivitet

19. oktober 2021
Velkommen til Konferanse om medisinsk overaktivitet - og lansering av kampanjen: Mer er ikke alltid bedre

Vel overstått helsepolitisk debatt!

14. september 2021

Velkommen til helsepolitisk debatt 8. september 2021

15. juli 2021
I anledning valget så vil Sør-Trøndelag legeforening invitere sine medlemmer til Helsepolitisk debatt!

Behandling av pasienter med flere diagnoser

14. juli 2021
Sør-Trøndelag legeforening mottok en henvendelse fra Eldrerådet i Trøndelag som vi har svart på. Vi ønsker å bidra til høy kvalitet i helsetjenesten der pasientsikkerheten er godt ivaretatt. Vi ønsker at tilbudene oppleves helhetlig og ikke fragmentert, at vi både samarbeider og kommuniserer godt med pasienter og brukere og oss imellom. Samtidig håper vi at helse som tema får god oppmerksomhet under årets Stortingsvalgkamp.

Vel overstått årsmøte!

11. juli 2021

Velkommen til digitalt vårtreff og årsmøte!

12. mai 2021
Sør-Trøndelag legeforening inviterer til digitalt vårtreff og årsmøte på Zoom for våre medlemmer. Dato: 26. mai kl. 19.00 I år har vi vært så heldige å få med oss major Jens W. Klüver, medisinsk leder i Luftforsvarets 330-skvadron for å holde et innlegg for oss. Tittel: Redningshelikoptertjenesten nå og inn i fremtiden. De nye redningshelikoptrene vil gi økt trygghet for folk på sjøen, langs kysten, i fjellet og i avsidesliggende områder over hele landet. Helikoptrene er både raskere og når vesentlig lengre enn de gamle Sea King-helikopter. De har fått en del media-omtale, fordi testlanding gjort ved St. Olavs hospital viser et enormt lufttrykk når de lander og letter, ja, så voldsomt at både syklister og barnevogner ikke kan transporteres trygt ved siste fase av inn- og utflyging, uten at utbedringer gjøres. Vi ser imidlertid frem til at de nye redningshelikoptrene tas i operativ bruk i løpet av 2022. Redningshelikoptertjenesten er tross alt en tjeneste som betyr så enormt mye for befolkningen. Programmet starter kl. 19.00 og årsmøtet starter kl. 20.00. Årsmøtepapirer følger vedlagt. Lenke til Zoom vil bli sendt dere på forhånd. Vel møtt!

Medlemsmøte om vaksinasjon

01. mars 2021
Ett år etter at pandemien traff oss er vi endelig godt i gang med vaksinering. Informasjonen vi får er omfattende og til tider sprikende. Hvilken vaksine er best? Hva er godt nok? MRNA, DNA, svekket virus – hvordan virker dette? Er vaksinering uten risiko? Hvordan bør vi prioritere?

Bokbad med Jan Boris Stene og Kjetil Karlsen

17. november 2020
Sør-Trøndelag legeforening har gleden av å invitere til høstens andre bokbad - denne gang med Jan Boris Stene som bokbades av Kjetil Karlsen.

Vi støtter streiken!

26. oktober 2020
Vi støtter våre kolleger i deres streik om særavtalen. Mange av dem jobber mer enn 100 timer legevakt i uken, i tillegg til full jobb på fastlegekontoret. Arbeidsbelastningen i legevakt må ned, alle har rett på å kunne balansere jobb med familie og fritid! Lindy Jarosch-von Schweder Styreleder Sør-Trøndelag legeforening

Side 1 av 7