Informasjon om støttekollegaordningen i Sør-Trøndelag

Bildeinformasjon om støttekollegaordningen

Kjære medlemmer,

Vi vet at mange leger opplever tøffe dager og kan ha behov for noen å snakke med. I den forbindelse vil vi minne om støttekollegaordningen som er etablert.

Dette er en kollegial ordning der man møter erfarne kolleger som kan være en god medhjelper til å takle ulike deler av legelivet.

De tilbyr inntil 3 samtaler gratis, de har taushetsplikt og i en periode med påkjenninger – være seg privat eller profesjonelt – er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning.
Uavhengig av hvor i landet du bor eller jobber, står du fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der du selv er hjemmehørende.
Ordningen er ikke helsehjelp og det føres heller ikke journal.
Ordningen er finansiert gjennom SOP (Sykdom og pensjonskasse for leger). Det er ikke krav om å være medlem av Legeforeningen.

Man skal ikke være redd for å ta kontakt i forbindelse med innføringen av Helseplattformen som kan være forbundet med stress.

Medlemmer i ordningen i Sør-Trøndelag  finner du her: https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/kontaktopplysninger-om-landets-stottekolleger/sor-trondelag/

Du velger selv hvem du ønsker å snakke med eller ta direkte kontakt med leder Anders Prestmo, mob. 924 53 166 som formidler kontakt videre.

Kontaktopplysninger for de øvrige fylker finner du her: https://www.legeforeningen.no/om-oss/helse-og-omsorgstilbud-for-alle-leger-og-medisinstudenter/stottekollegaordningen/kontaktopplysninger-om-landets-stottekolleger/

Hilsen
Styret i Sør-Trøndelag legeforening