2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Skalpellen

11. august 2023

Innkalling til Årsmøte 25. august 2023

Årsmøtet avholdes fredag 25. august 2023 på Radisson Blu Hotel, Tromsø
26. juni 2023

Årsmøte i Troms legeforening 25.08.2023

Troms legeforening vil gjennomføre årsmøte 25.08.23. Det skal da også gjennomføres valg på leder, to styremedlemmer, to vararepresentanter og ny valgkomite med tre medlemmer.
11. mai 2023

Tromsømodellen lenge leve!

Siden juli 2021 har fastlegene i Tromsø hatt en avtale med Tromsø kommune om forsterket basistilskudd opp til et knekkpunkt på 1 000 pasienter.
10. mai 2023

Leder 1 - 2023

I desember i fjor skrev vi om mørke skygger i horisonten for sykehusstrukturen i Nord-Norge. 17. januar fikk vi sykehustalen.
08. mai 2023

Ny FTV YLF UNN HF!

1. mai ble det et skifte i foretakstillitsvalgt (FTV) for YLF ved UNN. Lillan Haugen gikk ut som foretakstillitsvalgt på grunn av ny jobb og jeg tok over vervet.
07. mai 2023

Vårkurset i Harstad 2023: Klinisk emnekurs i helserett

For fagområdene: psykiatri, barnesykdommer, øyesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, generell kirurgi, revmatologi, hud og veneriske sykdommer.
07. mai 2023

Sic transit gloria mundi!

Tillat meg 2 påstander: Det gjøres alt for mange unødvendige endoskopier og det brukes unødvendig mye ikke nedbrytbart materiale!
23. desember 2022

Leder om sykehusstruktur i Nord-Norge

Det er mørke skygger i horisonten for sykehusstrukturen i Nord-Norge.
22. desember 2022

30 nye medisinstudentplasser på UiT

Regjeringen har et ønske om å styrke medisinutdanningen ved UiT, og bevilger derfor 100 millioner kroner til UiT for å opprette 30 nye studieplasser.

Side 1 av 24