Troms legeforening

Lokalforening

2013

Kjære alle leger i Troms og studenter på 6. studieår ved UiT!

Dette er andre utgave av Skalpellen – Troms legeforenings medlemsblad. Dette og tidligere numre finner dere også på legeforeningen.no/troms under ”Skalpellen”.
26. februar 2013
Troms legeforening_tur-600
Et lite knippe (forsterket) Troms legeforening.

Troms legeforening har nå rundt 1 200 legemedlemmer. Målet vårt med dette nyhetsbrevet er å kunne kommunisere tettere med dere og gjøre det lettere å bruke oss. I tillegg til faste innslag som kronikk, intervju, fra smørkassen og frå Yttersida, finner du i dette nummeret en interessant artikkel om den nylig publiserte LUO-rapporten, en artikkel i turnusdebatten og info om en debatt om reservasjonsretten som Troms legeforening arrangerer sammen med Nmf 18. mars. Troms legeforening når du på e-post troms.legeforeningen@gmail.com

Nye omorganiseringer ved UNN
I januar ble 10 heldøgnplasser i psykiatrien lagt ned. Pasientene skal overtas av det lokale hjelpeapparatet, samt DPSene som i følge professor Vidje Hansen neppe er godt nok rustet til å erstatte tilbudet på Åsgård. 20. februar besluttet styret å legge ned 37 somatiske senger ved UNN, der noen av dem skal erstattes med sykehotellplasser. Fremover får vi en runde med ”rokeringer” der gamle avdelinger deles opp og møter nye, ledere fristilles og roteres, nye lederteam skal dannes, og de ansatte skal flyttes på og omstille seg i smått og stort. Utfallet er usikkert. Leger og sykepleiere har en ny hverdag i vente.

LUO-rapporten
Formålet med den nye strukturen som ble skapt i UNN under LUO-prosessen i 2008 og årene som fulgte, var å redusere avstanden mellom kjernevirksomheten og toppledelsen, tydeliggjøre den ledelsesmessige linjen i organisasjonen, samt å styrke medvirkningen fra ansatte og brukere. LUO ble evaluert i 2012, og rapporten ble offentliggjort på UNNs intranettside rett før jul. Geir Ivar Elgjo er en av flere som har gjort et dypdykk i rapporten. Han har sammenfattet sine inntrykk i en artikkel som kan leses her. LUO-Rapporten er også vedlagt i sin helhet under vedlegg nederst på siden. God lesning!

Kurs i tillitsvalgtarbeid
Troms legeforening arrangerer kurs for tillitsvalgte i sykehus 21. – 22. mars i Tromsø. Kurset er åpent for dem som er eller har lyst til å bli tillitsvalgte i UNN. Yrkesforeningslederne og advokat fra Oslo kommer. Meld din interesse på e-post til tillitsvalgt@legeforeningen.no

Utfordringer i allmennmedisin
Kronikken denne gang er skrevet av lege i spesialisering Katrine Wennevold på revmatologisk avdeling. Hun skriver om sine erfaringer med arbeidsvilkårene i allmennmedisin, og kort fortalt er det jammen en del å ta tak i der også. Les Wennevolds kronikk – en tankevekker! Som kronikkforfatter får Wennevold muligheten til å utfordre neste kollega med skrivekløe. Sanda Krum-Hansen – du er neste ut!

Frå Yttersida
I Frå Yttersida har Dag Malm denne gang tatt utgangspunkt i en tekst om de amerikanske Medical Boards (MB); en ”… gruppe frivillige som er ansvarlig for … (å beskytte) befolkningen fra uprofesjonell, upassende eller inkompetent praktisering av medisin.” Det henvises til Dr Zur, som kommer med noen velmente råd i møtet med MB (http://www.zurinstitute.com/board_investigation.html). Den norske virkeligheten er kanskje ennå ikke så brutal som på andre siden av Atlanterhavet, men skulle det være en ting dere bør få med dere så er det å aldri stå i disse situasjonene alene. Arbeidsgiver har en plikt til å gi råd til sine ansatte i slike saker og bør være støttende og hjelpsomme. Vi i Legeforeningen støtter og gir råd så langt vi kan. Alle kan komme ut for trøbbel på den ene aller andre måten, og rettsikkerheten til medlemmene skal ivaretas. Din fagforening kan være en god rådgiver, så ta kontakt – tidlig!

Støttegruppe for leger
Troms legeforenings støttegruppe for leger er nyoppnevnt. Bernt Stueland går av som mangeårig leder av støtteforeningen og skal ha tusen takk for sin innsats! Inn kommer allmennlege Ann-Kristin Engstad i Harstad. Kontaktinfo til støttegruppa finner du på vår hjemmeside, eller ved å ta kontakt med oss.

Turnuslegestillinger
NMF har denne gang skrevet om søknadene til turnusplass i sykehus. UNN Tromsø fikk 124 velskrevne søknader til to stillinger sist. Søknadsfrist med tanke på oppstart høsten 2013, er 18. mars. Lykke til!

Smørkassen
I smørkassen fant Erik Krogstad denne gang en korrespondanse fra 1909 vedrørende et erstatningskrav fra (eller egentlig; et betalingskrav ovenfor) en pasient ved Tromsø Amts sykehus noen år tidligere hadde fått en postoperativ erysipelas etter variceoperasjon. Som ofte i feilbehandlingssaker – forsøker man også her å diskutere rundt spørsmålet om hendelsen kommer som et resultat av ”tilfeldigt uheld” eller av ”ubetryggende forhold ved sygehuset.” Pasienten ble så vidt vi forstår raskt etter at erysipelasen viste seg ”flyttet op i barakken” (datidens sykehotell) I barakken forsøkte reservelegen fortvilet å redde kvinnens fot, og ba en rekke ganger chirurgen om å komme over for å se til henne, men som reservelege Holst ærbødigst skriver: ”Han har imidlertid uden undtagelse foretrukket sin midagsro.”

Gode innlegg, innspill eller spørsmål mottas med takk!

Vennlig hilsen
Jo-Endre Midtbu
Leder