Troms legeforening

Lokalforening

2015

Kurs: Flått og flåttbårne sykdommer (finnes også) i Nord-Norge

Din pasient hadde vært på sørlandsferie og fikk influensasymptomer i juli. Sønnen hennes kommer 1 måned senere med fascialisparese. Hva tror du dette skyldes og hvordan skal det håndteres?
16. desember 2015
Skaumanncrop_1381_450x292

Leger fra det nyopprettede Flåttsenteret i Kristiansand (Norsk kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, NKFS) besøker Tromsø 15. januar 2016. I den forbindelse holdes det kurs på UNN Tromsø fra kl 09:00 - 14:30. 

Det er ingen kursavgift, men påmeldingsfristen er 3. januar. Kurset er søkt (og forventet godkjent) som tellende kurstimer i spesialitetene allmennmedisin, nevrologi, revmatologi, hud- og veneriske sykdommer, barnesykdommer, medisinsk mikrobiologi, infeksjonssykdommer, indremedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering.

Lenke til påmelding og spennende program finner du her.   

Vh Dag Hvidsten
Kurskomiteen