Troms legeforening

Lokalforening

2018

Fastlegesituasjonen, LIS0 og UNN!

Dette har igjen vært et begivenhetsrikt år. Fastlegeordningen står på hodet, hundrevis (og økende antall) av nyutdannende cand.med. står i ventekø til LIS1, og deres sterke ønske om å komme inn i arbeidsmarkedet misbrukes, både i sykehus og kommuner. Nye UNN går videre uten FTV for hverken Ylf eller Of men det er håp, og nå er det jul. Igjen.
21. desember 2018
Lederbilde1600-700x560

Fastlegesituasjonen
Våren 2018 kom fastlegen.no på nett. Ikke ett sekund for tidlig. Utålmodigheten er til å ta og føle på der ute. Det høye stressnivået i allmennpraksis er nå etablert. Pasientene merker det, legene føler på det, de yngre frykter det. HOD kontrer med behovet for utredninger og de vil skyndte seg langsomt. Fastlegeordningens gull ligger i engasjerte kolleger som jobber med høyt turtall og stor omsorg for sine pasienter. For å klare å holde den stilen over år, trenger du motivasjon og opplevelsen av å bli sett og forstått. Mister fastlegene piffen – mister pasientene sheriffen! Mitt beste råd er nå som tidligere: Øk per capita-tilskuddet vesentlig slik at de overarbeidede og stressa fastlegene kan redusere sin listelengde, og dermed få litt mindre å gjøre, og kan gjøre en bedre jobb for de pasientene de har. Færre pasienter på den enkelte leges liste, presser frem behovet for flere fastleger. Bare i Tromsø kommune er det beregnet at vi trenger om lag 20 fastleger ekstra hvis alle reduserer listelengden til 1 000. Dette viser potensialet i strategien. Ut fra protokollen mellom Bent Høie og Marit Hermansen som ble signert 1.10.18, kan det se ut til at ministeren ser det samme. Spørsmålet er om han lar det få konsekvenser. PS: Få opp farta! Fastlegene er hverken en liten eller ubetydelig del av norsk helsevesen, selv om de nesten ikke synes på Helsebudsjettet!

LIS0
Den historiske stillingsstrukturen for leger utfordres allerede av ”legespesialisten” ett sted mellom assistentlege og overlege. Legespesialisten har blitt spesialistkompetanse på tilbud. I den andre enden kan vi ikke la det få utvikle seg en ny kollegial parikaste (LIS0). Praksisen med ”lovløse” tilstander der cand.med. uten turnus plasseres som postleger, Helsehus-lege, epikriselege mv må opphøre både av faglige og kollegiale grunner – dette er en viktig sak spesielt for Ylf, men bør være en viktig sak for alle leger. Ylf vedtok en resolusjon på sitt Landsrådsmøte 6.12.18, og kan leses her Slik praksis er nå, må vi si stopp til ansettelser utenfor tariff og avtale, og uten et minimumskrav til veiledning og oppfølging. Det som derimot må vurderes, er om LIS0 må få minimumsbetingelser tariffbestemt i den sentrale A2-overenskomsten til våren. Jeg aner ”en liten nøtt” på Landsstyremøtet 2019. Mer om dette kan du lese i dette nummeret av Skalpellen.

UNN
Styrets arbeid det siste året har vært preget av at UNN ikke har FTV hverken for Ylf eller Of, og at vårt styre derfor mangler viktige innspill og kommentarer. For Troms legeforenings styre er det uheldig. For medlemmene i sykehuset så er det imidlertid rent ut sagt krise, eller kan i alle fall fort bli det. Det å ha tillitsvalgte som står på for én hvis det er påkrevet, kjemper medlemmenes sak og samarbeider med ledelsen for sykehusets og pasientenes beste – er helt sentralt ved en så stor og betydningsfull arbeidsplass som UNN er. Sånn sett var vårt møte med nydirektøren Anita Schumacher et frisk pust, som gir håp! Litt mer om dette møtet kan du lese her. Alle som kunne tenke seg å bli, eller ønsker å diskutere tillitsvalgtsituasjonen, er hjertelig velkommen til å ta kontakt, enten her eller sentralt!

***

Ett nytt år er over, og vi har alle blitt et år eldre. Eller et år lengre som min datter sier. Vi jobber hardt, leverer så godt vi klarer, prøver å sy sammen både jobb og privatliv, vakt og A4, familie og venner – en utfordring for mange i hektiske jobber som krever mye av oss. I jula girer heldigvis de fleste ned. Dette blir tiden til å tenke tilbake på hva vi gjorde og fikk til, men ikke minst se framover – hvor skal vi? Leger yter mye på jobb, og er mye på jobb. Da blir det viktig at jobben er trygg og meningsfull. Mange av våre medlemmer får i disse dager ny arbeidsgiver i UNN. Det er spennende, og viktig. Det gir håp om trygghet og satsning på faget. Utenfor sykehus har det rast de siste årene. Likevel tror jeg det er grunn til å være forsiktig optimist, også der.

Vi ønsker alle kolleger og deres familier en riktig god jul og et godt nytt år!

Jo-Endre Midtbu
Leder