Troms legeforening

Lokalforening

2018

Skalpellen 3 – 2018: Anita Schumacher – LIS1 – Nytt UNN Narvik

Jeg hadde i slutten av september gleden av å delta på en konferanse om fremtidens helsetjeneste i Narvik.
30. oktober 2018
1810_UNN-origi-600x378

Her hadde kommuneoverlege Sverre Håkon Evju klart å trekke stort sett det som kunne krype og gå av helsetopper både lokalt og nasjonalt til Grand Hotel i Malmbyen – det var ikke ett ledig sete ledig i salen! Her kunne du høre Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol gjøre klart at høyt sykefravær i sykehus skyldes dårlig arbeidsmiljø og manglende ledelse. Venstres Carl-Erik Grimstad gikk knallhardt og overbevisende ut for å sikre flere fastleger. Så får vi håpe det ikke blir med tomme ord.

I siste liten hadde Bent Høie meldt seg på – og årsaken var klar: Han kunne glede salen og befolkningen i Ofoten og Nord-Norge med at pengene til nytt UNN Narvik nå skulle komme i Statsbudsjettet for 2019, og byggingen endelig kan gå i gang! UNN får ila de neste 4 årene et flunkende nytt lokalsykehus, spesialisert på oppgavene som trengs nært til der folk bor. Det blir et sykehus med føde/gyn, kirurgi og indremedisin, men som også inkluderer psykiatri- og rus i samme kompleks. Sykehuset blir integrert med lokal legevakt med Helsehus med kommunale avlastningssenger innenfor de fleste kategorier. Det største sykehjemmet i Narvik ligger vegg-i-vegg, og man ser for seg stordriftsfordeler, selv om man er liten.

Kampen for lokalsykehuset i Narvik har ridd UNN og Ofoten de siste 10 årene. Legeforeningen har vært tidlig ute og støttet fagmiljøene og befolkningen i Narvik, og ment at sykehuset så visst har livets rett! Nå blir det viktig at ledelse og fagmiljøer i hele UNN jobber for at sykehuset blir så fleksibelt og fremtidsrettet som mulig. For viktigere enn et nytt sykehusbygg, er jo hva det skal inneholde. Derfor er det ekstra gledelig at alt tyder på at UNN Narvik blir et fullverdig lokalt akuttsykehus med indremedisin og kirurgi, føde/gyn og ortopedi. Per i dag har Harstad sykehus vaktberedskap for ortopedi for sen kveld/natt/helg, men inntrykket mitt er vel at de aller fleste av de akutte ortopediske tilstandene likevel håndteres lokalt i Narvik. For den storstilte utbyggingen av skianlegget i Narvik som nå pågår, er dette godt nytt.

Rekrutteringen av leger til Narvik har vært god i flere år, og med trygghet om et nytt sykehus, er det all grunn til å tro at fagmiljøene får vokse videre. Her blir det gode muligheter til å integrere telemedisinsk beslutningsstøtte i bygningsstrukturen. Klinikkstrukturen som ble etablert i UNN for rundt 10 år siden, har vært en hemsko for våre lokalsykehus, både i Narvik og Harstad (og for så vidt også for lokalsykehuset i Tromsø.) Kanskje nydirektøren kunne vurderer om ikke de to sykehusene i sør kan bli organisert som egne klinikker? UNN-ledelsen var på rett vei med å ha etablert driftsråd i Harstad og Narvik for noen år siden, men de kom ikke i mål. Skal man gi ekte nærhet til ledelsen, etablere gode arbeidsmiljøer og virkelig utnytte sykehusenes potensial, så trenger de hver sin lokale leder som kan koordinere aktivitet og ressurser opp mot moderskipet i Tromsø.

Visste dere forresten at i siste skåring av LIS1-tilfredshet (turnuslegekåringen for sykehus) kommer UNN Narvik på delt 2. plass i landet, bare slått av sykehuset på Tynset? Gratulerer! 

LIS 1
Uten en storstilt oppgradering av antallet LIS1-stillinger, beregner Legeforeningen at vi har 2000 nyutdannede leger som ikke får starte i sin LIS1-stilling i 2025. Dette er dårlig utnyttet legearbeidskraft, dårlig økonomi og helt paradoksalt da vi på samme tidspunkt ifølge alle prognoser – vil mangle legespesialister. Litt mer om dette vil du kunne lese HER  Du vil trolig snart se buttons med slagordet 200 FLERE LIS1 – NÅ! Vi oppfordrer: Bli en buttonbærer du også!

Anita Schumacher
Nyheten var like overraskende som den var gledelig; UNNs nye direktør heter Anita Schumacher. Hun har en fantastisk spennende jobb foran seg! Det er garantert at tusenvis av ansatte i landsdelens viktigste samfunnsinstitusjon gleder seg til å se fremover under ny ledelse og nye takter. Selv om hun har stor ledererfaring i sykehus over mange år, er hun et uskrevet blad for de fleste av oss. Det er egentlig en bra ting. 
Anita SchumacherMedlemmene i Troms legeforening får hilse på nydirektøren tirsdag 27.11.18 kl 19:00 da hun kommer til Panoramasalen på Scandic Ishavshotell, slik at vi kan bli litt kjent, og utveksle innspill, råd og erfaringer. Alle leger - i og utenfor sykehuset - er velkomne, og det blir selvsagt muligheter til å stille spørsmål og inngi kommentarer. Vi sørger for litt førjulsstemning med gløgg og kaker! Sett av datoen!

Jo-Endre Midtbu
Leder Troms legeforening