Støttekollegaordningen - når du trenger en klok kollega

Støttekollegaordningen organiseres via Legeforeningen i alle landets fylker og en del av Legeforeningens landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbud.
Ann Kristin Engstad portrett

Tilbudet er til medisinerstudenter, turnusleger og leger. Støttekollegaordningen ble etablert i 1993, for å skape et landsomfattende nettverk av leger som kan kontaktes når en lege har behov for en fortrolig samtale med en god kollega. Bakgrunnen var erfaringer og bekymring omkring legers hjelpesøkeratferd, bekymringsmeldinger til legeforeningen om leger som viste tegn til utbrenthet, rusrelatert atferd, studier som viste forhøyet selvmordsrate i legegruppen bl.a. I en travel hverdag kvier mange seg for å fortelle arbeidskolleger om problemer de måtte slite med, og en støttekollega kan innta rollen som lytter og rådgiver. Støttekollegaen fører ikke journal og skal ikke ha rollen som behandler i utgangspunktet. Ordningen er gratis for legen som tar kontakt, og støttekollegaen får betalt fra Legeforeningen per samtale.

Støttelegene har en felles års-samling for alle støttekolleger i landet i Oslo i januar, og en samling for de tre nordligste fylkene annet hvert år. Vi samsnakkes ellers ved behov på telefon og e-post. Arbeidsmengden varierer fra år til år, men i Troms har hver støttekollega hatt fra 0-3 kontakter per år.
 
Gruppen i Troms består av Ann Kristin Engstad (fastlege) i Harstad, Linn Skjevling (UNN) i Harstad, Eldrid Liljedal (fastlege) i Målselv, Marit H. Hansen (UNN) og Katrine Wennevold (ISM UiT). Kontaktinformasjon står på legeforeningen.no under fanen legehelse. KLIKK HER så kommer du dit.

Ann Kristin Engstad