Hvorfor tar andre kommuner etter Tromsømodellen?

Våren 2021 vedtok politikerne i Tromsø kommune er historisk pakke for å sikre en fortsatt fastlegeordning i byen.

Vi ser god søknad til ledige hjemler, og fastlegene reduserer listetaket alle som en for å få mer levelige forhold i jobben. Det tar imidlertid tid å starte nye legekontor – som er forutsetningen for at det kommer flere fastleger i arbeid, og slik at antall pasienter faktisk går ned.

220417_LiseFigenschouB-9788-400.jpg

Lillehammer, Levanger, Stjørdal og Narvik har sett til Tromsø og innført lignende tiltak som i Tromsø. Vi er i dialog med flere kommuner rundt om i landet som ser på Tromsø-modellen. I Lillehammer ser man som i Tromsø allerede effekt etter kort tid. I Tromsø er det nå gått 9 mnd siden innføringen av Tromsømodellen, og trenden er klart positiv med flere jobbsøknader og kutt i listestørrelsen hos alle leger.

De etablerte fastlegene får 60% økt basistilskudd mot at listestørrelsen reduseres med inntil 20% de neste 4 årene (ikke krav om reduksjon til under 1000 pasienter, selv om mange også gjør det). Dette har medført at ingen av de erfarne legene har sluttet (med unntak av forventet pensjonsavgang for 2 leger og lege som har flyttet av andre årsaker.) I forarbeidet med Tromsømodellen kom det fram at hele 63/80 fastleger aktivt så etter ny jobb på det tidspunktet (dvs høsten 2020.)

Fastleger i spesialisering får i tillegg til 60% økt basistilskudd også en "kommunal sykeforsikring" der det utbetales 60% av praksiskompensasjon per dag ved egen eller barns sykdom. Dette er et gjennombrudd for fastlegers sosiale rettigheter, som vi er svært stolte av og og glad for at Tromsø kommune har fått til. Nye fastleger får også et etableringstilskudd for kjøp av hjemmel på 150 000 kr for 0-hjemmel og 300 000 for en eksisterende hjemmel. Nye leger får også tilbud om et kommunalt lån på halve overdragelsessummen. Dette gjøres ved at det gjøres et fast trekk av basistilskuddet slik at det innfris på 4 år. Resten kan belånes i Legeforeningens lånefond til en god rente som vi i Troms har vært med på å kjempe gjennom. ALIS får dekket utgifter til sin spesialistutdannelse gjennom et utdanningstilskudd, der hoveddelen er et tilskudd kommunen får fra Hdir – men like fullt en fantastisk ordning for unge kollegaer. Som det ble sagt i høst; Legene som søker seg til fastlegehjemmel i Tromsø kommune nå – «treffer planken»

Fastlegene i Tromsø er etter min oppfatning både takknemlig og glad for at Tromsø kommune valgte å gjennomføre dette. Tidligere undersøkelser viser at slike tiltak er nødvendig for å dekke opp en årelang nedprioritering slik at fastlegene nå skal få en reell sjanse til å redusere pasientlistene og ønske flere kollegaer velkomne til faget. Dette vil gi en bedre legetjeneste for de som trenger det mest og begrense belastningen på sykehusene. Da kan vi ta et helhetlig ansvar for våre pasienter, slik vi ønsker å gjøre. Fastlegeordningens prøveordning ble gjennomført nettopp i Tromsø før oppstarten av den ordinære fastlegeordningen for resten av landet i 2001. Tromsø kommune har ligget i tet hele veien, og det gjør de fortsatt. Vi venter nå på at Regjeringen lærer av Tromsø og raskt følger opp med tiltak for å unngå at fastlegeordningen snart blir historie.

Lise Figenschou
AFs 1. landsrådsrepresentant i Troms