Vestfold legeforening

Lokalforening

Om oss

Støttekollegaordningen i Vestfold

Støttekollegaens oppgave er å være en god samtalepartner - i en periode med påkjenninger, være seg privat eller profesjonelt - å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega.
Logo - støttekollegaordningen