Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - LFKP

2020

Høstmøte 2020

12. oktober 2020
Kjære medlem, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP) inviterer til Høstmøte 2020, torsdag 5. november 2020, kl 10-16, på Legenes Hus, Christiania torg 5, Oslo.