Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - LFKP

Aktuelt

2022-09-29 Nordisk konferanse NSQH

20. juni 2022
NSQH - Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare arrangeres 29-30.sept i Jönköping, SE.

STRATEGI 2022-24

06. mars 2022
LFKP har gjennom de siste par årene jobbet med å utarbeide strategi og handlingsplan. Denne ble vedtatt på årsmøtet i nov 2021. Strategien er et viktig arbeidsverktøy for styret og vil gjerne ha innspill til prioriteringer og forbedringer.

2022-01 Nyhetsbrev fra leder

17. januar 2022
Første nyhetsbrev fra ny leder

Presentasjon av nytt styre

17. januar 2022
Litt om oss som er valgt inn i styret fra 2022.

Høstmøte 2020

12. oktober 2020
Kjære medlem, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP) inviterer til Høstmøte 2020, torsdag 5. november 2020, kl 10-16, på Legenes Hus, Christiania torg 5, Oslo.