Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Medisinsk forening for nevrohabilitering

Velkommen til vårt nettsted

Vi er en spesialforening for fagområdet habilitering i spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke en egen spesialitet, men et spesialitetsovergripende fagfelt hvor flere ulike medisinske spesialiteter samvirker faglig.

Foreningen arbeider for å ivareta de medisinske interesser innen habilitering i spesialisthelsetjenesten både for barn og voksne. 

Hovedbilde til Medisinsk forening for nevrohabilitering

Ønsker du å bli medlem hos oss?

Send en mail til medlem@legeforeningen.no.

Som medlem får du stemmerett på foreningens årsmøte, og du kommer med på foreningens mail-liste så du får tilsendt informasjon om kurs/møter og andre aktuelle saker.

Aktuelt