Medisinsk forening for nevrohabilitering

Velkommen til vårt nettsted

Vi er en spesialforening for fagområdet habilitering i spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke en egen spesialitet, men et spesialitetsovergripende fagfelt hvor flere ulike medisinske spesialiteter samvirker faglig.

Foreningen arbeider for å ivareta de medisinske interesser innen habilitering i spesialisthelsetjenesten både for barn og voksne. 

Hovedbilde til Medisinsk forening for nevrohabilitering

Ønsker du å bli medlem hos oss?

Send en mail til medlem@legeforeningen.no.

Som medlem får du stemmerett på foreningens årsmøte, og du kommer med på foreningens mail-liste så du får tilsendt informasjon om kurs/møter og andre aktuelle saker.

Aktuelt