Ønsker du å bli medlem hos oss?

Send en mail til medlem@legeforeningen.no.

Som medlem får du stemmerett på foreningens årsmøte, og du kommer med på foreningens mail-liste så du får tilsendt informasjon om kurs/møter og andre aktuelle saker.