Velkommen til åpent kveldsmøte i Norsk Hodepineselskap

Mandag 09.mars i Ingeniørenes Hus. Tema: Reversibelt cerebralt vasokonstriksjons syndrom (RCVS). Posttraumatisk hodepine

18.00 Åpning v/møteleder Erling Tronvik, Nasjonal Kompetansetjeneste for Hodepine, St. Olavs Hospital

18:15 «Reversibel cerebral vasoconstricion syndrome»
v/professor David W. Dodick, Mayo ClinicArizona, US.

19:00 Pause

19:15 «Postraumatisk hovedpine», v/overlæge, Phd,
Henrik Schytz, Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet, København

20:00 Diskusjon. Ledet av Espen Saxhaug Kristoffersen, Akershus
Universitetssykehus

20:30 Oppsummering. Einar Kinge, Sandvika Nevrosenter

20:45 Tapas buffet

Møtet er åpent for alle. Velkommen!