Aktuelle saker

21. juni 2022

Trondheimskonferansen 2022

Norsk hodepineselskap arrangerer Trondheimskonferansen 1. og 2. desember 2022, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine og NorHEAD. Konferansen er en nasjonal møteplass for helsepersonell med interesse for hodepinesykdommer. Konferansen er kun for helsepersonell, og generalforsamlingen som avholdes på konferansen er åpen for alle medlemmene i Norsk hodepineselskap.
21. juni 2022

Trondheimskonferansen 2023

Norsk hodepineselskap arrangerer Trondheimskonferansen 13. og 14. november 2023, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine og NorHEAD. Konferansen er en nasjonal møteplass for helsepersonell med interesse for hodepinesykdommer. Konferansen er kun for helsepersonell, og generalforsamlingen som avholdes på konferansen er åpen for alle medlemmene i Norsk hodepineselskap.
18. februar 2020

Velkommen til åpent kveldsmøte i Norsk Hodepineselskap

Mandag 09.mars i Ingeniørenes Hus. Tema: Reversibelt cerebralt vasokonstriksjons syndrom (RCVS). Posttraumatisk hodepine
20. februar 2019

Invitasjon til åpent kveldsmøte i Norsk Hodepineselskap

Hodepine som folkehelseproblem
02. oktober 2018

Norsk Hodepineselskap utlyser forskningsmidler til hodepine

Norsk Hodepineselskap er en spesialforening for leger og andre helsearbeidere med spesiell interesse for hodepine. Selskapets formål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. I 2018 vil vi dele ut 50.000,- kroner til forskningsprosjekter. Pengene kan ikke brukes til reiser på kongress eller publikasjonsgebyrer.
01. mars 2018

Generalforsamling

Neste årsmøte blir mandag 12. mars 2018, under Nevrodagene. Vi tar sikte på å presentere foredrag om de nye monoklonale antistoffer mot CGRP/CGRP-reseptor og om refraktær hodepine. Foredragsholdere fra Dansk Hovedpinecenter, Glostrup.