Generalforsamling

Neste årsmøte blir mandag 12. mars 2018, under Nevrodagene. Vi tar sikte på å presentere foredrag om de nye monoklonale antistoffer mot CGRP/CGRP-reseptor og om refraktær hodepine. Foredragsholdere fra Dansk Hovedpinecenter, Glostrup.
Eksempelbilde leger i møte fra Colourbox.com

I 2017/18 skal Norsk Hodepineselskap initiere og delta i arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for behandling av migrene for Helsedirektoratet. 

Norsk hodepineselskap er pr. 06.09.17 tatt opp som spesialforening i Den Norske Lege- forening.