Invitasjon til åpent kveldsmøte i Norsk Hodepineselskap

Hodepine som folkehelseproblem

Mandag 11. mars 2019, Sophus Lie-salen, Ingeniørenes Hus, Oslo

 

Kl. 17.00 - Generalforsamling i Norsk Hodepineselskap (Betalende medlemmer har stemmerett)

Kl. 18.00 - Velkommen og åpning v/ Hilde Karen Ofte, leder i Norsk Hodepineselskap

Kl. 18.15  - «Nytt Vitensenter for hodepine i Danmark – I folkeopplysningens tjeneste»
Jakob Møller Hansen, Nationalt Videnscenter for Hovedpine, Glostrup, København, DK

Kl. 19.00 - «Hodepine og folkehelse - hvordan drive opplysningsarbeid i Norge?»
Lars Jacob Stovner, Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olav Hospital, Trondheim

Kl. 19.30 - «Tverrfaglige hodepineskoler – erfaringer fra Ahus, Molde og Volvat»
Kjersti Grøtta Vetvik (Ahus), Bernd Müller (Molde) og Tine Poole (Volvat)

Kl. 20.00 - Diskusjon ledet av Espen Saxhaug Kristoffersen, Nevrologisk avdeling, Ahus

Kl. 20.30 - Oppsummering ved Einar Kinge, Sandvika Nevrosenter

Kl. 20.45 - Tapasbuffet

 

Kveldsmøtet er åpent for alle. Velkommen!