Norsk Hodepineselskap utlyser forskningsmidler til hodepine

Norsk Hodepineselskap er en spesialforening for leger og andre helsearbeidere med spesiell interesse for hodepine. Selskapets formål er å igangsette, fremme og stimulere til forskning omkring migrene og andre hodepineformer, samt å spre kunnskap om hodepine. I 2018 vil vi dele ut 50.000,- kroner til forskningsprosjekter. Pengene kan ikke brukes til reiser på kongress eller publikasjonsgebyrer.

Bare selskapets medlemmer kan søke om forskningsmidler. For å bli vurdert må du skrive en søknad til Hodepineselskapets styre, der du beskriver hvem du er, tidligere forskningserfaring, ditt omsøkte prosjekt og hva du søker midler til. Prosjektbeskrivelse/protokoll skal legges ved søknaden. Publisering skal skje i samsvar med anbefalinger fra_
_the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). I etterkant av prosjektene skal det rapporteres inn til Hodepineselskapet hva pengene ble brukt til.

Styret vil legge vekt på følgende kriterier når vi vurderer søknadene:

  • Prosjektets relevans og forventet betydning
  • Vitenskapelig kvalitet
  • Gjennomførbarhet
  • Forsker/forskermiljø

Søknaden kan sendes på e-post til norskhodepineselskap@gmail.com eller som brev til: Norsk Hodepineselskap, v/ styreleder Hilde Karen Ofte, Nevrologisk avdeling Hode- og bevegelsesklinikken, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8302 Bodø.


Søknadsfrist: 15. desember 2018