Trondheimskonferansen 2022

Norsk hodepineselskap arrangerer Trondheimskonferansen 1. og 2. desember 2022, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine og NorHEAD.
Konferansen er en nasjonal møteplass for helsepersonell med interesse for hodepinesykdommer. Konferansen er kun for helsepersonell, og generalforsamlingen som avholdes på konferansen er åpen for alle medlemmene i Norsk hodepineselskap.
vinterbilde fra Trondheim