Trondheimskonferansen 2023

Norsk hodepineselskap arrangerer Trondheimskonferansen 13. og 14. november 2023, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine og NorHEAD.
Konferansen er en nasjonal møteplass for helsepersonell med interesse for hodepinesykdommer. Konferansen er kun for helsepersonell, og generalforsamlingen som avholdes på konferansen er åpen for alle medlemmene i Norsk hodepineselskap.
vinterbilde fra Trondheim