Utlysning fagstipend Norsk trygdemedisinsk forening - 2024

Til medlemmer av Norsk trygdemedisinske forening.
  • Styret i NTMF har vedtatt å lyse ut fagstipend på inntil Kr 50.000,- med søknadsfrist 1. juni 2024. 
  • Styret viser til statuttene for Trygdemedisinsk fagutviklingsfond på hjemmesiden og inviterer medlemmer i NTMF til å sende inn søknader om prosjektstøtte:

§3 Tilskudd kan ytes til medlemmer av Norsk trygdemedisinsk forening, som arbeider for trygdemedisinsk kvalitets- og fagutvikling, nasjonalt og internasjonalt

§4 Det kan ytes tilskudd til:

–      Prosjektarbeid

–      Studiereiser

–      Utdanning

–      Andre tiltak innenfor fondets formål

  • Begrunnet søknad sendes styret NTMF v/Marit Valen marit.valen@nav.no innen 1. juni 2024. 
  • Bruk vedlagt søknadsskjema.
  • Fagutvalget vurderer og innstiller søknadene til Styret.