Sommerstipender til forskning

Nmf deler hvert år ut fire stipender til medlemmer som ønsker å forske i sommermånedene, hvorav tre går til fakulteter i Norge og ett går til forskning ved et universitet i utlandet. Stipendene ved de norske fakultetene lyses ut sammen med deres sommerstipender, mens sommerstipend for utlandsstudenter lyses ut via Norsk medisinstudentforening sine kanaler.

Flere av universitetene lyser ut sommerstipend til medisinstudenter som ønsker å gjøre et forskningsarbeid i løpet av sommeren. I Norsk medisinstudentforenings (Nmf) politiske måldokument er det vedtatt at:

Kapittel 5: Medisinsk forskning
5.1 Forholdene må legges til rette for studenter som ønsker å forske under utdanningen. Rammevilkårene for studentforskning bør være de samme ved alle fakultetene.
5.2 Forskning utenom forskerlinje:
5.2.1 Norsk medisinstudentforening vil videreføre ordningen med kvalitetssikrede sommerstipender og ønsker at de skal være et tilbud til medisinstudenter på samtlige fakulteter.
5.3 Finansiering:
5.3.1 De finansielle rammene for medisinstudenter som forsker bør styrkes.

Ordningen med sommerstipender fra Nmf går ut på at universitetene som selv oppretter sommerstipender for forskning, mottar et antall sommerstipender finansiert av Legeforeningen, administrert av Nmf. Totalt har Legeforeningen bevilgning til sommerstipender på 150 000 kr hvert år, og hvert sommerstipend er på 37 500 kr, det utgjør 4 stipender totalt. Disse fordeles mellom de universitetene som selv utlyser sommerstipender, samt ett stipend for utlandsstudenter.

Hvem som mottar stipendene ved norske fakulteter avgjøres av fakultetet man søker til. Angående sommerstipend for utlandsstudenter vil en liten gruppe/komite (ca. 3 personer) lese gjennom søknadene og gjøre en grundig vurdering. Komiteen kommer deretter med sin anbefaling til nasjonalt styre i Nmf som gjør det endelige vedtaket. Komiteen bør består av et medlem fra Nmf/Nmf Utland, nasjonalt styre og en ekstern fra Legeforeningen så langt det lar seg gjøre det lar seg gjøre.

Hensikten er at medisinstudenter skal få mulighet til å forske utover det som tilbys i løpet av medisinstudiet, uten at det skal gå utover gjennomføring av utdannelsen. Det skal bidra til at flere av våre medlemmer får interesse for forskning, og kan utvikle erfaringer med denne typen kunnskapssøking igjennom en sommer med arbeid med et forskningsprosjekt.

Det er dessverre ikke alle fakultetene som selv lyser ut sommerstipender, men vi i Nmf jobber for at dette skal være en mulighet ved alle fakulteter med medisinstudium i Norge.

Stipendene fra Nmf lyses ut sammen med fakultetenes egne stipender - følg med på ditt fakultets interne sider eller mail for å finne søknadsfrister!

Lurer du på noe?

Ta kontakt med ansvarlig for forskning ved ditt fakultet, eller med ansvarlig i Nmfs Nasjonalt styre.