Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Legeforeningens sommerstipend til forskning for norske studenter i utlandet

Nmf utlyser et forskningsstipend på inntil 37 500 kr for studenter som forsker i sommerferien!
6. desember 2021
Research
Foto: Pexels via Pixabay

Dette kan være aktuelt for deg som enten forsker på ditt universitet allerede, eller har lyst til å begynne med det. Du trenger ikke å ha tidligere forskningserfaring for å søke. Vi stiller krav til at du har en veileder, eller er tilknyttet et universitet eller universitetssykehus. Universitetet trenger nødvendigvis ikke å være det samme som du studerer ved.

Mottaker av sommerstipend for forskning vil ha en kontaktperson i nasjonalt styre i Nmf for å sikre god informasjonsflyt mellom forsker og Legeforeningen.