Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Prosjektarbeid

Akuttmedisinsk gruppe (AMG)

Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) er en frivillig undervisningsgruppe som tilbyr varierte og spennende kurs innen det akuttmedisinske fagområdet, spesielt målrettet mot norske medisinstudenter i utlandet.
Akuttmedisinsk gruppe logo
Akuttmedisinsk gruppe logo

Hvert semester arrangerer AMG to til tre kurshelger der studentene får muligheten til å melde seg på ulike praktiske kurs over en helg. Byer som er flittig besøkt er Krakow, Riga, Praha og Warszawa - en fin mulighet å sitte igjen med et par praktiske ferdigheter etter en storbyhelg.  

Grunnpilaren i AMGs kurskatalog er avansert hjerte-lungeredning (AHLR), utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Her blir kursdeltakerne godkjente utøvere av avansert hjerte-lungeredning. AMG arrangerer også kurs i HHLR (NRR) og iv/io, og ikke minst sitt eget utviklede akuttkurs hvor deltakerne blir drillet og satt på prøve i ulike realistiske, akuttmedisinske scenarioer. 

AMGs aktive instruktører er i all hovedsak medisinstudenter som studerer ved ulike universiteter i Europa. Flere av instruktørene har erfaring og utdanning fra Forsvarets sanitet, sykepleien og ambulansefaget. Noen av instruktørene er fortsatt aktive etter endt skolegang på frivillig basis og bidrar med innspill fra hverdagen i det norske helsevesenet. 

For mer informasjon besøk AMGs hjemmeside. Der finner du mer informasjon om de enkelte kursene og hvordan du melder deg på neste kurshelg. 

Ønsker du å bli instruktør i AMG - ta en titt her og meld oss din interesse. AMG avholder instruktørkurs hvor deltakeren blir sertifisert AHLR-instruktør etter gjeldende retningslinjer (NRR), og får muligheten til opptak i AMG etter endt kurs.