Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Internasjonalt arbeid

Prosjektarbeid

Få arbeidserfaring i nasjonale og internasjonale prosjekter!Vi mener det er viktig at medisinstudenter er engasjert i globale helseutfordringer og tilbyr derfor et stort utvalg nasjonale og internasjonale prosjekter for våre medlemmer.

Vi jobber også politisk mot myndighetene for å påvirke det som skjer innen global helse i Norge, og dette arbeidet gjør vi også i tett samarbeid med den internasjonale medisinstudentforeningen, IFMSA.  

Organisering av prosjektarbeid

Det er etablert en prosjektkomité som arbeider på tre nivåer; lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter, i tillegg har vi andre prosjekter som er fritt tilknyttet komiteen. 

Lokalt prosjektarbeid 

Det lokale arbeidet er fundamentet i komiteen og driftes av lokale prosjektansvarlige (LPO´er). Prosjekt og oppgavene varierer fra by til by, men felles er at det er engasjerte studenter som arbeider med viktige tema som;

  • Sosiale ulikheter i helse
  • Menneskerettigheter
  • Pasientsikkerhet
  • Markering av de ulike helsedagene etc.

Kontakt din lokale LPO om du vil være med på dette.

Nasjonalt arbeid 

Vi er engasjert i globalt helsearbeid i Norge og følger aktivt med på hvilke arenaer vi skal delta i med vår kompetanse. Vi har blant annet skrevet flere innspill til politiske dokumenter som legeforeningens utkast til policynotat om mødrehelse, høringssvar til nasjonal helse- og omsorgsplan og stortingsmelding om global helse. Vi deltar på nasjonale konferanser og arrangerer selv seminar, senest i Helsedirektoratet om sosiale ulikheter i helse og dets relevans for helsefaglig utdanning. Vi publiserer artikler, både i Tidsskrift for norsk legeforening, Journalen- tidsskrift for Oslo Legeforening og Æsculap. 

Internasjonalt arbeid 

Prosjektkomiteen er vårt internasjonale kontaktpunkt opp mot IFMSA sine komiteér Standing Committée of Public Health og Standing Committée of Human Rights and Peace (SCOPH og SCORP). Vi har representanter på de to årlige generalforsamlingene i IFMSA og bidrar til å skrive policy statements for dem, som omhandler tema som:

  • Mor- barn- helse
  • Sosiale ulikheter i helse 
  • Ikke- smittsomme sykdommer