Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Prosjektarbeid

ForBedring

ForBedring er et prosjekt under Nmf som foreløpig kun har lokallag i Tromsø. Prosjektet ble opprinnelig startet i 2012 under navnet IHI Open school, men har siden 2015/2016 vært drevet under navnet ForBedring. I dag består prosjektstyret av 8 medisinstudenter fordelt på første, andre, tredje og femte studieår.
x

Vi ønsker å sette fokus på, øke kunnskap om og skape interesse for pasientsikkerhet, smittevern, feilbehandling og forbedringsarbeid. Dette gjør vi gjennom å arrangere foredrag, stands, kurs og konkurranser for medisinstudenter. Vi har kontakt med og samarbeider med både Univeristetet i Tormsø og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), der vi blant annet forsøker å påvirke undervisningen som gis i løpet av studiet, og vi forsøker å sette igang et samarbeid med UNN for å involvere studenter i forbedringsprosjekter som foregår “rett over gata”.

Vårt langsiktige mål er å skape trygge, profesjonelle og ansvarlige leger som har et bevisst forhold til basalt smittevern og pasientsikkerhetsarbeid. Vi skal bli bedre - sammen! 

Prosjektets arbeid og mål er begrunnet i Nmfs helsepolitiske måldokument punkt 3.7 Pasientsikkerhet

3.7.1 Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter må lære mer om kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og smittevern. Dette bør inngå som langsgående temaer gjennom hele studiet.

3.7.2 Norsk medisinstudentforening mener at vi skal ha et varslingssystem hvor arbeidstakere, studenter, praktikanter, pasienter, pårørende og ledere kan varsle anonymt om kritikkverdige forhold innenfor det norske helsevesenet.