Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Prosjektarbeid

Institute for Indian Mother & Child (IIMC)

Hver måned får tre norske medisinstudenter muligheten til å reise
ned til Kolkata i India. I løpet av et fire ukers opphold får de frivillige
delta i IIMC sine ulike prosjekter. Som frivillig vil du være med å gi
nødvendig helsehjelp til de fattigste i Indias distrikter.
IIMC Logo
IIMC Logo

Institute for Indian Mother and Child (IIMC) er en ikke-statlig organisasjon basert i Kolkata, India. Organisasjonen ble stiftet av Dr. Sujit Kumar Brachomary i 1989 med en visjon om å gi helsehjelp til de fattigste i Indias distrikter med lang vei til nødvendig helsehjelp. Dr. Sujit skjønte raskt at medisinsk hjelp alene ikke kom til å utgjøre en varig forskjell, og IIMC gikk derfor fra å være et medisinsk prosjekt til å bli et folkehelseprosjekt.

Kvinner og barn er den mest sårbare gruppen i de landlige områdene rundt Kolkata, og organisasjonen har derfor et spesielt fokus på kvinner, mødre og deres barn. IIMC sine prosjekter består blant annet av medisinsk hjelp, utdanning (utvikling og drift av skoler og fadderordning), kvinnefrigjøring, kulturelle prosjekter og utvikling av landsbyene. IIMC har også startet et mikrokreditt program hvor kvinner får små lån til å starte egne bedrifter og virksomheter.

Visjonen til oss i «IIMC Norge» er å gi norske medisinstudenter en unik opplevelse og innsikt i global helse. Frivillige vil oppleve folkehelseutfordringer i et land preget av stor fattigdom. India er dessverre et land hvor brudd på menneskerettigheter skjer daglig, og gjennom prosjektet vil deltakere få både høre historier og selv oppleve skjebnene til noen av de berørte. Studentene vil lære masse om India, indisk kultur, kastesystemet, menneskerettigheter, primitiv helsehjelp, og ikke minst hvordan man kan utrette forandring i et samfunn.

I dag har IIMC ca. 25 internasjonale frivillige på besøk hver måned. Deltagelse i prosjektet er derfor en unik mulighet for å dele erfaringer og kunnskap på tvers av landegrenser.

Praktisk informasjon 2021

  • Vi åpner for søknader 4. mars og søknadsfrist er 21. mars.
  • Send en mail til iimc.norge@gmail.com dersom du er interessert i å søke.
  • 4. mars vil det holdes et digital infoevent (se vår Facebook side for mer informasjon) Frivillige må selv dekke reisekostnader, mat og andre daglige utgifter under oppholdet. IIMC har også satt en deltakeravgift på 160 euro. Dette dekker selvsagt losji hele perioden man er i Kolkata, men er for det meste et bidrag til organisasjonen.