Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Prosjektarbeid

Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum)

MedHum er Norges største studentdrevne humanitæraksjon som hver dag jobber for å bidra til mindre ulikheter i helsetilgang. I arbeidet engasjeres et stort antall medisinstudenter fra universiteter i inn- og utland.
MedHum sin logo

MedHum samarbeider i perioder på to år med en organisasjon og et prosjekt som er stemt frem av Nmf-medlemmer. Prosjektene som mottar de innsamlede midlene skal fremme helse og forebyggende medisin i lav- og mellominntektsland. I 2021 har aksjonen 30 års jubileum, og i løpet av aksjonens historie har studentene samlet inn over 24 millioner kroner.

Hvert partallsår avsluttes innsamlingsaksjonen med «aksjonsuken». Kultur og tradisjon for gjennomføring av aksjonsuken varierer noe fra by til by og det er lokallagene selv som bestemmer hvordan de ønsker å gjennomføre den. Tradisjonelt arrangeres det både veldedighetsløp, konserter, foredrag, fester og bamsesykehus. Sammen setter vi fokus på global helse, samtidig som vi gjør humanitært arbeid til noe morsomt!

I 2022 blir aksjonen arrangert for 17. gang. I Samarbeid med UNICEF og prosjektet «Din Søppel Min Helse» skal aksjonen bidra til at barn i Elfenbenkysten (Côte d'Ivoire) får tilgang på bedre hygiene og sanitærforhold på skolene, rent vann og trygge oppvekstsvilkår. #DinSøppelMinHelse har som mål å bedre barns overlevelsesevne og skape varig endring i Elfenbenkysten ved å jobbe smart med en av verdens største miljøutfordringer: plast.

Med midler fra Nmf og andre eksterne sponsorer dekker vi utgiftene til aksjonen, slik at pengene som blir samlet inn kan gå direkte til årets prosjekt.

Vi i MedHum ser en naturlig sammenheng mellom vårt fremtidige virke som leger og et engasjement for mennesker i hele verden, og vi ser på det som vårt ansvar å gi litt av vår tid for arbeidet med globale helseutfordringer