Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Prosjektarbeid

Medisinernes Mentale helseopplysning

Medisinernes Mentale Helseopplsyning (MMO) er en studentdrevet organisasjon som har som hovedmål å bidra til økt kunnskap og åpenhet rundt psykisk helse.
MMO Logo
MMO logo

MMO ble startet opp av studenter i Trondheim i 2018, og ble offisielt stiftet i februar 2019. I løpet av 2020 og 2021 har MMO ekspandert, og MMO lokallag er nå å finne ved de medisinske fakultetene i både Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo. 

Soma og psyke henger ofte sammen, og dette er noe vi i MMO ønsker å sette fokus på, ved å drive med opplysning om mental helse for studenter og elever. I undervisningsopplegget vårt snakker vi i tillegg om hvordan man kan hjelpe seg selv og andre, og om forskjellene mellom en psykisk plage og en psykisk lidelse. 

MMO har også som mål å øke kunnskapen om psykisk helse hos fremtidig helsepersonell. Dette gjør vi ved å ha kurs og arrangementer for helsefagstudenter. Vi er opptatt av at man må ha det bra selv, før man kan hjelp andre. Vi pleier å si "Du må ta på din egen oksygenmaske før du kan hjelpe andre"!

Mental helse er et viktig tema, og vi er utrolig takknemlige for at vi får støtte fra Nmf til vårt arbeid!

Lokallagene