Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Prosjektarbeid

NorPal SAWA - helsehjelp i konfliktområder

Hvert år møtes ti norske og ti palestinske medisinstudenter i byen Nablus på Vestbredden. I løpet av et fire ukers opphold hospiterer deltakerne på et eller flere lokalsykehus og arrangerer en sommerleir for barna i den største flyktningleiren på Vestbredden, Balata.
NorPal SAWA logo

NorPal-Sawa er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Medisinstudentforening (NMF) og International Federation of Medical Students’ Associations (IMFSA). 

Langvarig konflikt

Vestbredden og resten av de okkuperte palestinske områdene står fremdeles midt i en langvarig konflikt som i 2017 gikk inn i sitt 50ende år. Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer at en million mennesker har behov for humanitære intervensjoner i form av helsehjelp og ernæring. 

Dårlig tilgjengelighet på helsehjelp 

Situasjonen i helsesektoren på Gazastripen er primært preget av mangel på legemidler, medisinsk utstyr, strømavbrudd og en betydelig tynnslitt infrastruktur, mens situasjonen på Vestbredden byr på andre utfordringer. Helsesektoren bærer her større preg av dårlig tilgjengelighet på helsehjelp grunnet adgangs- og reiserestriksjoner for palestinere til områder som blir beskyttet med sikkerhetsvegger og militære sjekkpunkter. Særlig utsatte grupper er gravide kvinner, akutt syke barn, eldre og personer med kroniske sykdommer. 

Hva får du som deltager? 

NorPal-Sawa sitt mål er å engasjere fremtidens leger i spørsmål om helsehjelp i konfliktområder, og gjennom prosjektet får deltakerne uvurderlige erfaringer fra arbeid i felt. Deltakerne får førstehåndskunnskap om hvordan helsevesenet fungerer i et område som er preget av politiske konflikter og fattigdom.

Kontakt