Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Prosjektarbeid

NorPal SAWA - helsehjelp i konfliktområder

NorPal-Sawa er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Medisinstudentforening (Nmf) og International Federation of Medical Students ́ association (IFMSA) i Palestina.
NorPal Sawa logo
NorPal SAWA logo

Hver sommer møtes ti norske og ti palestinske medisinstudenter i byen Nablus på vestbredden. I løpet av et fire ukers opphold hospiterer deltakerne på ett eller flere sykehus i byen, samt arrangerer et førstehjelpskurs for barn og ungdommer fra flyktningleiren Balata, som er Vestbreddens største flyktningleir. I tillegg drar man på helgeutflukter til andre byer, og finner på sosiale ting sammen som språkkveld, debatter, matkveld, og mye mer!

Målet med prosjektet!

NorPal-Sawa ble startet i 2011 av to medisinstudenter. Deres visjon var å engasjere fremtidige leger i spørsmål om helsehjelp i konfliktområder. Gjennom prosjektet ønsker vi at deltakerne fra Norge vil få nye inntrykk og gjøre seg uvurderlige erfaringer fra et helsevesen og en kultur som er sterkt preget av en langvarig og pågående konflikt.

NorPal-Sawa ønsker å bidra til gjensidig utveksling av erfaringer som medisinstudenter, kultur og kunnskap, og innsikt i global helse. Prosjektet er en unik mulighet til å lære mer om både eldre og nyere historie, religion, menneskerettigheter, internasjonal politikk, holdninger, og levesett m.m.

Hva får du som deltaker?

●  Førstehåndserfaringer om hvordan helsevesenet fungerer i et område preget av politiske konflikter og fattigdom
●  En annerledes sykehushverdag
●  Oppleve og se caser du aldri kommer til å få se i norske sykehus
●  Få oppleve Vestbredden på godt og vondt
●  En opplevelse og venner for livet!

Pga pandemien så måtte dessverre NorPal-Sawa 2020 utsettes, og det er vanskelig for oss å forutse når det blir mulig å gjennomføre neste prosjekt. Vi samarbeider og har jevnlig kontakt med koordinatorene på Palestinsk side, og ønsker å finne en løsning for at prosjektet kan fortsette så fort som mulig! Følg med på SoMe (@norpalsawa, både Insta og Facebook), eller send oss en mail til norpalsawa@gmail.com om du skulle ha noe spørsmål!