Preklinisk utveksling

Ved preklinisk utveksling er tanken at man kan reise på en klinisk utveksling før 5. semester. Utvekslingen varer i to uker og du vil få muligheten til å følge en avdeling sitt arbeid i den perioden. Dette er en ypperlig anledning for å oppleve en klinisk hverdag tidlig i studiet.

I år har vi dessverre ikke skrevet noen prekliniske avtaler.

Det er kun anledning for å søke preklinisk utveksling dersom du ikke har fullført 5. semester på det tidspunktet du er på utveksling.

En preklinisk utveksling koster 1600 kroner. I tillegg må du betale inn et depositum på 800 kroner som vil bli tilbakebetalt etter utvekslingen er over, dersom du oppfyller kravene.

Dersom du ønsker å reise på preklinisk utveksling sender du inn et vanlig søknadsskjema og så vil du bli tildelt plass i løpet av desember/januar. Fordi dette er et oppstartsprosjekt vil du holde tett kontakt med våre utvekslingsansvarlige som vil hjelpe deg videre i søknadsprosessen.