Retningslinjer

Nasjonalt styre kan vedta retningslinjer i foreningen. Disse har til hensikt å definere regler innenfor rammene satt av vedtektene.