LIS1 ved de ulike sykehusene

Denne siden inneholder informasjon om de ulike helseforetakene og sykehusenes LIS1 stillinger.
Blant annet kan du finne informasjon om todelt/tredelt LIS1, barnehageplass, antall stillinger, hvilke kommuner sykehusene har avtaler med, og mye mer.

Nmfs arbeidslivskomité har kontaktet alle sykehusene/helseforetakene i landet, for å høre mer om hva de tilbyr sine LIS1. Spesielt har det vært fokus på å kartlegge disse forholdene:

Todelt turnus
Tredelt turnus
Barnehageplasser
Boliger
Introduksjonsprogram
Parkering

Alle helseforetakene har ikke besvart innsynsbegjæringen vår enna. Det vil legges ut oppdateringer fortløpende. 

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med LIS1 søknad kan du ta kontakt med arbeidslivskomiteén.

Dersom det er problemer med innholdet på siden kan nettredaktør kontaktes.