Bli medisinstudent

Å studere medisin er spennende og utfordrende – og det er et yrkesvalg med mange muligheter. Du lærer om kroppens oppbygning, hva som fører til sykdom og behandling av disse.
Hender som holder hverandre

Dagens medisin er spesialisert, og som medisinstudent vil du se avansert teknologi bli tatt i bruk for å redde liv. Du vil lære hvordan best mulig kommunisere med pasienter og kollegaer, samt utføre praktiske prosedyrer. I tillegg får du muligheten til å engasjere deg i forskning eller kanskje reise på utveksling til et spennende land.

For å bli lege, må du gå det 6-årige profesjonsstudiet i medisin. Etter seks år får du autorisasjon som lege, og etter medisinstudiet kan du spesialisere deg innen mer spesifikke deler av medisinen.

Her kan du studere medisin i Norge

Fire universiteter i Norge tilbyr medisinstudium: Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen, Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim og UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø. Universitetene organiserer studiene selv, derfor er det en del mindre forskjeller mellom studiebyene. Medisinstudiene i Norge holder høy kvalitet, og det kommer dyktige leger ut i andre enden. Alle medisinstudiene tilbyr forskerlinje (UiO, UiB, NTNU, UiT). Det er et program der man legger til ett ekstra år til utdanningen for å utvikle forskerkompetanse.

Opptak til medisinstudiene

Som ved annen høyere utdanning i Norge, søker man seg til medisinstudiet med vitnemålet fra videregående skole gjennom Samordna opptak. Ved UiT er det nordnorsk kvote, kvote for søkere med tilknytning til Nord-Troms eller Finnmark og samisk kvote.

For å starte på medisinstudiet kreves fagene kjemi 1 + 2, matematikk R1 (eller S1 + S2) og fysikk 1 fra videregående. Det kreves gode karakterer for å komme inn på alle de fire medisinstudiene.

Samordna opptak har oversikt over poenggrensenene fra tidligere år. Poengrensene for 2023:

 • UiO:

  • Høst:
   • Primærkvote (førstegangsvitnemål): 61,2
   • Ordinærkvote: 70,2
  • Vår:
   • Primærkvote (førstegangsvitnemål): 60,1
   • Ordinærkvote: 69,2
 • UiB:

  • Primærkvote (førstegangsvitnemål): 60,4
  • Ordinærkvote: 68,1
 • UiT:

  • Primærkvote (førstegangsvitnemål): 60,3
  • Ordinærkvote: 68,0
 • NTNU:

  • Trondheim:
   • Primærkvote (førstegangsvitnemål): 62,2
   • Ordinærkvote: 68,6
   •  

Tall fra 2022 for de desentraliserte opptaksmodellene ved NTNU:

  • Trondheim/Ålesund:
   • Primærkvote (førstegangsvitnemål): 61,4
   • Ordinærkvote: 68,6
  • Trondheim/Levanger:
   • Primærkvote (førstegangsvitnemål): 61,0
   • Ordinærkvote: 68,5

Ta kontakt

Dersom du har spørsmål om medisinstudiet kan du ta kontakt med din lokale grunnutdanningsansvarlige. Kontaktinformasjon finner du her.