100 permanente LIS1-stillinger!

I statsbudsjettet for 2021 finansierer Regjeringen 100 nye permanente LIS1-stillinger!

I vår kom den gledelige beskjeden om at det ble innført 100 midlertidige LIS1-stillinger for LIS1-opptaket våren 2020. Nmf og Legeforeningen har siden det jobbet iherdig for at de midlertidige stillingene skal videreføres som permanente LIS1-stillinger. Et langsiktig arbeid har endelig gitt resultater!
x

- Dette er særdeles gledelig for alle norske medisinstudenter. Vi vet at kommunehelsetjenesten og sykehusene har et permanent behov for nyutdannede leger. 100 nye LIS1-stillinger vil gjøre at flere unge leger kommer i gang med sin spesialistutdanning og kan bidra i helsetjenesten. 100 nye LIS1 er en stor seier for Nmf. Det har vi fått til gjennom et langsiktig politisk påvirkningsarbeid. Mange tillitsvalgte gjennom flere år har lagt grunnlaget for at vi kan feire denne viktige seieren i dag, sier Håvard Ulsaker, leder i Nmf.

I 2019 kom det 38 stillinger i Helse Nord, og nå med de 100 nye, er vi godt på vei mot måltallet på 200 flere LIS1-stillinger.

- Vi er ikke helt i mål ennå. Det mangler ennå 62 stillinger før vi er helt fornøyd, men dette er en viktig delseier, fortsetter Nmf-leder Ulsaker.